• همگام صنعت اولین سازنده گاوصندوق غیرقابل نفوذ در ایران

  گاوصندوق های کوتاه و گاوصندوق های بلند و گاوصندوق های سفارشی
 • 1
 • درب خزانه
 • گاوصندوق کوتاه
 • گاوصندوق بلند
 • گاوصندوق زیرویترینی
 • گاوصندوق سفارشی
 • گاوصندوق آلیاژی
 • گاوصندوق دوطبقه بلند
Unlimited layout possibilities powered by a drag & drop interface
Layout Drag & Drop
Create and control complex content constructions with Particles
Layout Particles
Insert module positions within the layout manager and menu editor
Layout Positions
Choose from the selection of highly configurable preset style variations
Style Six Variations
An array of cCompoundable stylistic and structural block variations
Style Block Variants
Contemporary content typography with Font Awesome support
Style Typography
Visual Menu Editor to augment the core Joomla menu manager
Menu Menu Editor
Create multiple columns with auto or individual custom widths
Menu Columns
Insert inline positions and particles directly into the menu
Menu Inline Blocks
Custom user interface to intuitively create and control complex content
RokSprocket Interface
Choose from an extensive selection of distinct layouts and themes
RokSprocket Layouts
Advanced content selection filters and multiple content providers
RokSprocket Filters
Built with the advanced dynamic stylesheet language SCSS (CSS)
Code SCSS CSS
Utilizing Twig a highly flexible and secure templating engine for PHP
Code Twig Engine
Template setup is powered by the human readable language YAML
Code YAML Config
Responsive layout with support for mobile devices and computers
Mobile Responsives
Dedicated menu optimized for mobile devices to aid site navigation
Mobile Sidemenu
Offcanvas position designed for blocks specifically for mobile
Mobile Offcanvas
Optimize speed with compressor and consolidator RokBooster
Core RokBooster
Recoded with performance in mind with efficient caching solutions
Core Gantry Cache
Extensive set of Gantry 5 documentation and community help
Core Support
 • Promoted News
 • Other News
 • Rumors
Drag and Drop Functionality
Gantry 5 is an advanced, versatile and multi-platform template framework, perfectly designed for the modern web.
Drag and Drop Functionality
Gantry 5 benefits from an integrated menu system, with intuitive mobile support, and extensive controls.
Template Specific Styling
RokSprocket is a powerful content extension, with multiple layouts and an intuitive administrative interface.
Gantry 5 particles intuitively faciliate content creation Read More
 • YAML-Driven Configuration +

  YAML is a human-readable data serialization, making it easy to create and configure blueprints for back-end configuration options.
 • Twig Templating +

  Gantry 5 utilizes Twig - a flexible, fast, and secure template engine for PHP - to make creating powerful, dynamic themes quick and easy.
 • Particles System +

  Gantry 5's Particles system makes it easy to create, configure, and manage content blocks on multiple levels.
 • 1

Newsletter