• همگام صنعت اولین سازنده گاوصندوق غیرقابل نفوذ در ایران

  گاوصندوق های کوتاه و گاوصندوق های بلند و گاوصندوق های سفارشی
 • 1

گاوصندوق کوتاه یک طبقه (5)

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 45*60*45
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 35*51*29
 • وزن 150 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, ضد سرقت

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 80*60*60
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 70*51*42
 • وزن 290 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی, ضد سرقت

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 70*50*50
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 60*41*32
 • وزن 210 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی, ضد سرقت

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 60*43*40
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 50*35*24
 • وزن 135 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی, ضد سرقت

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 50*40*35
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 40*31*20
 • وزن 100 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری
گاوصندوق سفارشی همگام صنعت جزئیات گاوصندوق سفارشی

مشاوره قبل از خرید گاوصندوق

محصولات پر بازدید