• همگام صنعت اولین سازنده گاوصندوق غیرقابل نفوذ در ایران

  گاوصندوق های کوتاه و گاوصندوق های بلند و گاوصندوق های سفارشی
 • 1

گاوصندوق کوتاه یک طبقه (18)

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 62*50*47
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 47*39*30
 • وزن 214 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 82*62*56
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 68*46*42
 • وزن 321 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 73*50*59
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 57*34*44
 • وزن 277 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 62*46*46
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 46*30*31
 • وزن 190 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 52*42*36
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 37*27*23
 • وزن 128 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 45*39*31
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 30*24*20
 • وزن 102 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی
صفحه2 از2
گاوصندوق سفارشی همگام صنعت جزئیات گاوصندوق سفارشی

مشاوره قبل از خرید گاوصندوق

محصولات پر بازدید