• همگام صنعت اولین سازنده گاوصندوق غیرقابل نفوذ در ایران

  گاوصندوق های کوتاه و گاوصندوق های بلند و گاوصندوق های سفارشی
 • 1

گاوصندوق کوتاه یک طبقه (18)

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 48*38*38
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 30*27*23
 • وزن 120 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 73*50*58
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 57*34*44
 • وزن 277 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 73*50*58
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 57*34*44
 • وزن 277 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 62*45*45
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 46*30*31
 • وزن 190 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 81*61*54
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 67*44*42
 • وزن 85 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, درب خزانه

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 71*50*54
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 57*35*40
 • وزن 64 kg
 • نوع کاربری خانگی, اداری, درب خزانه

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 61*45*45
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 47*28*31
 • وزن 37 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, درب خزانه

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 52*41*35
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 36*27*23
 • وزن 27 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, درب خزانه

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 102*52*46
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 87*37*30
 • وزن 320 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 82*52*47
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 67*39*30
 • وزن 263 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 92*52*47
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 77*39*30
 • وزن 293 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی

اطلاعات تکميلي

 • ابعاد خارجی (ارتفاع،عرض،عمق) 72*52*47
 • ابعاد داخلی (ارتفاع،عرض،عمق) 57*39*30
 • وزن 233 kg
 • قیمت ...
 • نوع کاربری خانگی, اداری, بانکی
صفحه1 از2
گاوصندوق سفارشی همگام صنعت جزئیات گاوصندوق سفارشی

مشاوره قبل از خرید گاوصندوق

محصولات پر بازدید